169. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Praze péčí Českého vysokého učení technického v Praze.

17. února 2023 PDF

Program:

 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 169. zasedání Pléna ČKR.
 3. Doplňující volby ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro funkční období 1.3.2023 až 31.7.2023 – instrukce k návrhové části. 
 4. Informace o Českém vysokém učení technickém v Praze.
 5. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 6. Výroční zpráva ČKR 2022.
 7. Revize hospodaření ČKR 2022. Rozpočet ČKR 2023. Kalendář ČKR 2023-2025.
 8. Problematika bezpečného prostředí na vysokých školách.
 9. Možnosti zpřístupnění digitálního obsahu knihoven, problematika otevřených dat – diskuse s generálním ředitelem Národní knihovny ČR a s předsedou Ústřední knihovnické rady.
 10. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministryní pro vědu, výzkum a inovace, s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky, s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, s předsedou Rady vysokých škol a s místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
 11. Doplňující volby ČKR – představení navržených kandidátů na místopředsedu ČKR.
 12. Různé. Příprava Usnesení 169. zasedání Pléna ČKR.
 13. Usnesení 169. zasedání Pléna ČKR. Výsledek doplňujících voleb. Závěr.
 14. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info