Komory ČKR

Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol (Komora A)

Předseda

Místopředsedové


Členové (23)

Komora rektorů soukromých vysokých škol (Komora B)

Předsedkyně

Místopředsedové


Členové (15)