Předsednictvo ČKR

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

předseda České konference rektorů
rektor
Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol
http://www.czu.cz/
telefon: 224 384 082, 224 382 130
e‑mail: ,

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání
rektor
Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8
771 47 Olomouc
http://www.upol.cz/
telefon: 585 631 001
e‑mail:

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

místopředseda České konference rektorů pro oblast tvůrčích činností
rektor
Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice
http://www.upce.cz/
telefon: 466 036 550, 466 036 553
e‑mail:

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

místopředseda České konference rektorů pro záležitosti ekonomické a sociální
rektor
Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 1
601 90 Brno
http://www.vutbr.cz/
telefon: 541 145 200, 541 213 213
e‑mail:

Doc. MgA. Jan Hančil

místopředseda České konference rektorů pro vnější záležitosti
rektor
Akademie múzických umění v Praze

Malostranské nám. 12
118 00 Praha 1
http://www.amu.cz/
telefon: 234 244 502, 234 244 501
e‑mail:

Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

místopředsedkyně České konference rektorů pro záležitosti legislativní a organizační
rektorka
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 7
150 00 Praha 5
http://vszdrav.cz/
telefon: 210 082 453
e‑mail: