Adresář ČKR

Členové ČKR

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor
Univerzita Karlova

Ovocný trh 3-5
116 36 Praha 1
http://www.cuni.cz/

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání
rektor
Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8
771 47 Olomouc
http://www.upol.cz/
telefon: 585 631 001
e‑mail:

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor
České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice
http://www.cvut.cz/
telefon: 224 353 486, 224 353 474
e‑mail:

Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor
VŠB – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba
http://www.vsb.cz/
telefon: 597 323 028, 597 325 278
e‑mail: ,

Doc. MgA. Tomáš Vaněk

rektor
Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4
170 22 Praha 7
http://www.avu.cz/
telefon: 233 371 725, 220 408 211
e‑mail:

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

místopředseda České konference rektorů pro záležitosti ekonomické a sociální
rektor
Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 1
601 90 Brno
http://www.vutbr.cz/
telefon: 541 145 200, 541 213 213
e‑mail:

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

rektor
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
http://www.vfu.cz/
telefon: 541 562 000, 541 562 001
e‑mail:

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor
Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
http://www.muni.cz/
telefon: 549 491 001
e‑mail:

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

rektorka
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno
http://www.mendelu.cz/
telefon: 545 135 004
e‑mail: ,

Doc. MgA. Jan Hančil

místopředseda České konference rektorů pro vnější záležitosti
rektor
Akademie múzických umění v Praze

Malostranské nám. 12
118 00 Praha 1
http://www.amu.cz/
telefon: 234 244 502, 234 244 501
e‑mail:

Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

rektor
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

nám. Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
http://www.vsup.cz/
telefon: 251 098 231, 251 098 111
e‑mail:

Prof. Mgr. Petr Oslzlý

rektor
Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 2
662 15 Brno
http://www.jamu.cz/
telefon: 542 591 101, 542 591 111
e‑mail:

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

místopředseda České konference rektorů pro oblast tvůrčích činností
rektor
Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice
http://www.upce.cz/
telefon: 466 036 550, 466 036 553
e‑mail:

Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

rektor
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 5
166 28 Praha 6
http://www.vscht.cz/
telefon: 220 443 824, 220 444 144
e‑mail:

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

předseda České konference rektorů
rektor
Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol
http://www.czu.cz/
telefon: 224 384 082, 224 382 130
e‑mail: ,

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

rektor
Technická univerzita v Liberci

Studentská 2
461 17 Liberec 1
http://www.tul.cz/
telefon: 485 353 597
e‑mail:

Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

rektorka
Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
http://www.vse.cz/
telefon: 224 095 720, 224 095 111
e‑mail:

Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

rektor
Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
http://www.uhk.cz/
telefon: 493 332 509, 493 332 508
e‑mail:

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

rektor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
http://www.jcu.cz/
telefon: 389 032 001, 389 032 022
e‑mail:

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

rektor
Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1
http://www.osu.cz/
telefon: 553 461 001, 553 461 002
e‑mail:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

rektor
Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 1
746 01 Opava
http://www.slu.cz/

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

rektor
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
http://www.ujep.cz/
telefon: 475 286 115, 475 286 111
e‑mail:

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

rektor
Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8
306 14 Plzeň
http://www.zcu.cz/

Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

rektor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
http://www.utb.cz/
telefon: 576 032 222
e‑mail:

Prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

rektor
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16
586 01 Jihlava
http://www.vspj.cz/
telefon: 567 141 111, 567 141 102
e‑mail:

Prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

rektor
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 10
370 01 České Budějovice
http://www.vstecb.cz/
telefon: 387 842 111, 387 842 144
e‑mail:

Mgr. David Dlouhý, Ph.D.

rektor
Policejní akademie České republiky v Praze

Lhotecká 559/7
P. O. Box 54
143 01 Praha 4
http://www.polac.cz
telefon: 974 828 500, 974 828 501
e‑mail:

plk. gšt. Doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka
Univerzita obrany

Kounicova 65
662 10 Brno
http://www.unob.cz/

Dr. Martina Mannová

rektorka
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8
http://www.ambis.cz/
telefon: 251 114 500, 251 114 521
e‑mail:

Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA

rektor
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Svídnická 506
181 00 Praha 8
http://www.vsh.cz/
telefon: 283 101 122, 283 101 111
e‑mail:

Dr. Bohuslava Šenkýřová

rektorka
Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Estonská 500
101 00 Praha 10
http://www.vsfs.cz/
telefon: 210 088 849, 210 088 800
e‑mail:

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

rektor
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.

Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav
http://www.savs.cz/
telefon: 326 823 008, 326 823 024
e‑mail:

Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

rektor
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Spálená 76/14
110 00 Praha 1 – Nové Město
http://www.vso.cz/
telefon: 224 056 044, 737 207 963
e‑mail:

Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.

rektor
AKADEMIE STING, o.p.s.

Stromovka 1
637 00 Brno
http://www.sting.cz/
telefon: 541 220 334
e‑mail:

Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.

rektor
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10
100 00 Praha 10 – Strašnice
http://www.mup.cz/
telefon: 274 815 044
e‑mail:

Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.

rektor
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Roháčova 63
130 00 Praha 3 – Žižkov
http://www.ujak.cz/
telefon: 267 199 001
e‑mail:

Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

rektor
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5
http://www.vsem.cz/

Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

rektor
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

U Santošky 17
150 00 Praha 5
http://www.vsmvv.cz/
telefon: 724 611 129, 251 171 933
e‑mail:

Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c.

rektor
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068
397 01 Písek
http://www.filmovka.cz/
telefon: 382 264 212
e‑mail:

MUDr. Jan Mojžíš, MBA

rektor
NEWTON College, a.s.

5. května 1640/65
140 21 Praha 4 – Nusle
http://www.newtoncollege.cz/
telefon: 222 200 326, 602 240 099
e‑mail: ,

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

rektor
Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25
750 02 Přerov I – Město
http://www.vslg.cz/
telefon: 581 259 141, 607 935 278
e‑mail:

Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

místopředsedkyně České konference rektorů pro záležitosti legislativní a organizační
rektorka
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 7
150 00 Praha 5
http://vszdrav.cz/
telefon: 210 082 453
e‑mail:

Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.

rektorka
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
http://www.mvso.cz/
telefon: 587 332 318
e‑mail:

Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

rektor
CEVRO Institut, z.ú.

Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1
http://www.cevroinstitut.cz/
telefon: 221 506 777
e‑mail:

Prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

rektor
Unicorn Vysoká škola s.r.o.

V Kapslovně 2767/2
130 00 Praha 3
http://www.unicornuniversity.net/
telefon: 271 097 111
e‑mail:

Doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

rektor
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vltavská 585/14
150 00 Praha 5
http://www.vspp.cz/
telefon: 595 228 120, 777 263 999
e‑mail:
Emeritní rektoři
Kancelář ČKR

RNDr. Marie Fojtíková

tajemnice České konference rektorů

Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
http://crc.muni.cz
telefon: 549 491 121, 549 491 122
e‑mail: ,

MgA. Petra Bruzlová

asistentka Kanceláře České konference rektorů

Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
http://crc.muni.cz
telefon: 549 494 521
e‑mail:

Mgr. Eva Kalandříková

asistentka Kanceláře České konference rektorů

Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
http://crc.muni.cz
telefon: 549 495 775
e‑mail: