Struktura ČKR

Předseda a pět místopředsedů tvoří Předsednictvo, které je výkonným orgánem ČKR. Plénum (všichni členové ČKR) je orgánem s nejvyšší pravomocí a dělí se na dvě Komory (Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol, Komora rektorů soukromých vysokých škol). K projednávání specifických otázek jsou Plénem zřizovány Pracovní skupiny (členové ČKR a externí odborníci). Informační, organizační a další činnosti pro ČKR zajišťuje Kancelář.

Předsednictvo Plénum Komory Pracovní skupiny Kancelář

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info