Pracovní skupiny

Pracovní skupina ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ)

Garant

Tajemník

Členové

Podskupina pro profesní studijní programy Pracovní skupiny ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s NAÚ

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV)

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro ekonomické a sociální záležitosti

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro internacionalizaci

Garantka

Členové

Pracovní skupina ČKR pro legislativu

Garantka

Členové

Pracovní skupina ČKR pro udržitelnost

Garant

Tajemnice

Členové

Pracovní skupina ČKR pro třetí roli vysokých škol

Garant

Tajemník

Členové

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info