Pracovní skupiny

Pracovní skupina ČKR pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ)

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV)

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR k portálu Study in the Czech Republic

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro přípravu hodnocení vysokých škol v souladu s Metodikou 17+

Garant

Členové

Komise ČKR pro vzdělávání

Garant

Členové

Komise ČKR pro vědu, výzkum a inovace

Garant

Členové

Komise ČKR pro ekonomické záležitosti

Garant

Členové

Komise ČKR pro zahraniční záležitosti

Garant

Členové

Komise ČKR pro legislativu

Garantka

Členové

Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách

Garant

Členové

Reprezentativní komise
Poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Členové delegovaní ČKR

Aliance pro evropský energetický výzkum
Pracovní skupina Evropské univerzitní asociace zaměřená na univerzitní výzkum

Člen delegovaný ČKR

Otevřená věda / Věda 2.0
Expertní skupina Evropské univerzitní asociace

Člen delegovaný ČKR

Inovační ekosystémy
Expertní skupina Evropské univerzitní asociace

Člen delegovaný ČKR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info