Pracovní skupiny

Pracovní skupina ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ)

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV)

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro ekonomické a sociální záležitosti

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro internacionalizaci

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro legislativu

Garantka

Členové

Otevřená věda / Věda 2.0
Expertní skupina Evropské univerzitní asociace

Člen delegovaný ČKR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info