Pracovní skupiny

Pracovní skupina ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ)

Garantka

Tajemník

Členové

Podskupina pro profesní studijní programy Pracovní skupiny ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s NAÚ

Garantka

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV)

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro ekonomické a sociální záležitosti

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro internacionalizaci

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro legislativu

Garantka

Členové

Pracovní skupina ČKR pro udržitelnost

Garant

Tajemnice

Členové

EGOS
Expertní skupina Evropské univerzitní asociace pro otevřenou vědu

Člen delegovaný ČKR

EGInno
Expertní skupina Evropské univerzitní asociace pro inovace

Člen delegovaný ČKR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info