Pracovní skupiny

Pracovní skupina ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ)

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV)

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů

Garant

Tajemník

Členové

Pracovní skupina ČKR pro ekonomické a sociální záležitosti

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro internacionalizaci

Garant

Členové

Pracovní skupina ČKR pro legislativu

Garantka

Členové

Otevřená věda / Věda 2.0
Expertní skupina Evropské univerzitní asociace

Člen delegovaný ČKR

Inovační ekosystémy
Expertní skupina Evropské univerzitní asociace

Člen delegovaný ČKR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info