Kancelář ČKR

RNDr. Marie Fojtíková

tajemnice České konference rektorů

Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
http://crc.muni.cz
telefon: 549 491 121, 549 491 122
e‑mail: ,

MgA. Petra Bruzlová

asistentka Kanceláře České konference rektorů

Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
http://crc.muni.cz
telefon: 549 494 521
e‑mail:

Mgr. Eva Kalandříková

asistentka Kanceláře České konference rektorů

Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
http://crc.muni.cz
telefon: 549 495 775
e‑mail: