166. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze.

2. června 2022 PDF

Program:

  1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
  2. Zahájení 166. zasedání Pléna ČKR.
  3. Informace o Vysoké škole ekonomické v Praze.
  4. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
  5. Diskuse s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o opatřeních, která usnadní vysokým školám ČR pomoc ukrajinským studentům a Ukrajině.
  6. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s jeho náměstkyní pro vysoké školství, vědu a výzkum, a s ředitelkou Odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT.
  7. Podmínky možnosti studia zahraničních studentů na vysokých školách ČR – diskuse s náměstkem ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární.
  8. Různé. Příprava Usnesení 166. zasedání Pléna ČKR.
  9. Usnesení 166. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
  10. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info