Prohlášení

České konference rektorů k situaci v Bělorusku

Praha, 18. srpna 2020 PDF

Rektorky a rektoři vysokých škol České republiky, členové České konference rektorů, sledují s velkým znepokojením poslední události v Bělorusku, kde dochází k perzekuci běloruských občanů usilujících o svobodu a demokracii.

Toto neblahé dění postihuje k naší velké lítosti i akademické pracovníky a studenty vysokých škol. Jako projev solidarity s běloruskými vysokými školami a jejich studenty se vysoké školy České republiky budou snažit navrhnout relevantní stipendijní programy pro tamní zájemce o studium v České republice. Konkrétní podoba a rozsah programů budou zveřejněny co nejdříve, v nejbližších týdnech.

Musíme se spolu s ostatními státy, členy Evropské unie, zasadit o to, aby se Bělorusko neocitlo v situaci Československa roku 1968, ale aby se mohlo vydat cestou svobody, kterou jsme zažili až v roce 1989 a naštěstí zažíváme dosud.

V Praze dne 18. srpna 2020 

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda České konference rektorů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info