Prohlášení

České konference rektorů k situaci v Bělorusku

Praha, 18. srpna 2020 PDF

Rektorky a rektoři vysokých škol České republiky, členové České konference rektorů, sledují s velkým znepokojením poslední události v Bělorusku, kde dochází k perzekuci běloruských občanů usilujících o svobodu a demokracii.

Toto neblahé dění postihuje k naší velké lítosti i akademické pracovníky a studenty vysokých škol. Jako projev solidarity s běloruskými vysokými školami a jejich studenty se vysoké školy České republiky budou snažit navrhnout relevantní stipendijní programy pro tamní zájemce o studium v České republice. Konkrétní podoba a rozsah programů budou zveřejněny co nejdříve, v nejbližších týdnech.

Musíme se spolu s ostatními státy, členy Evropské unie, zasadit o to, aby se Bělorusko neocitlo v situaci Československa roku 1968, ale aby se mohlo vydat cestou svobody, kterou jsme zažili až v roce 1989 a naštěstí zažíváme dosud.

V Praze dne 18. srpna 2020 

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda České konference rektorů