Prohlášení

České konference rektorů k možné personální změně na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Praha, 18. ledna 2019 PDF

Česká konference rektorů se znepokojením sleduje aktuální informace v médiích, které naznačují
možnou personální změnu na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Dosavadní spolupráce a komunikace se stávajícím ministrem Ing. Robertem Plagou, Ph.D., si
představitelé vysokých škol České republiky velmi váží a vysoce oceňují jeho energii, úsilí a snahu
zvýšit kvalitu českého vzdělávacího systému, včetně oblasti vysokého školství. Česká konference
rektorů vnímá tuto komunikaci ze strany ministra jako vstřícnou a s konkrétními výstupy ve
srovnání s minulými lety.

Česká konference rektorů se proto domnívá, že pozice ministra školství, mládeže a tělovýchovy
musí být stabilní, jelikož časté personální změny na této pozici v minulosti vedly ke snižování
kvality školství, a zejména poškodily a znesnadnily možnost koncepčního vedení.

V Praze dne 18. ledna 2019

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda České konference rektorů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info