Usnesení

171. zasedání Pléna České konference rektorů

Křtiny, 8. června 2023 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 171. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR vydala dne 5. 6. 2023 „Prohlášení k plánovaným škrtům ve vysokém školství“ a považuje je za východisko dalších jednání s Vládou ČR.
 2. ČKR požaduje, aby byly učiněny takové legislativní změny, které umožní naplnit smysl institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) pro veřejné vysoké školy. Cílem změny by mělo být zajištění meziroční převoditelnosti finančních prostředků, a to minimálně na definované období kontrahované alokace (např. 5 let).
 3. ČKR zvolila v tajných volbách nové Předsednictvo ČKR, jehož funkční období začíná 1. srpna 2023 a končí 31. července 2025:
  Předsedkyně
  MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy
  Místopředsedové
  Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor Univerzity Pardubice
  Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
  Doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava
  Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.
  Doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka Akademie múzických umění v Praze

Ve Křtinách dne 8. června 2023

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info