Usnesení

170. zasedání Pléna České konference rektorů

Ostrava, 13. dubna 2023 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 170. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vyjadřuje trvající znepokojení nad aktuálním stavem financování českého vysokého školství. ČKR si je vědoma složité situace při řešení veřejných financí v ČR, současně však vnímá terciární vzdělávání jako zásadní faktor pro budoucí rozvoj ČR, a to nejen v souvislosti s rostoucí demografickou křivkou populace. ČKR připomíná dlouhodobě vyslovovaný apel na posílení střednědobého výhledu financování vysokých škol. ČKR je připravena spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na strategickém materiálu vedoucím k posílení institucionálního financování vysokých škol, včetně výhledu autonomně provedené vnitřní optimalizace vzdělávací a tvůrčí činnosti.
  2. ČKR zřizuje pracovní skupinu pro společenskou roli vysokých škol.

V Ostravě dne 13. dubna 2023

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info