Usnesení

168. zasedání Pléna České konference rektorů

Plzeň, 1. prosince 2022 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 168. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vyjadřuje rozhodný nesouhlas s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024-2025 pro oblast vědy a vysokých škol; navržené omezení finančních prostředků pro tuto oblast by znamenalo zásadní ohrožení vysokých škol v ČR.
  2. ČKR vyzývá Vládu ČR, aby její členové účinně spolupracovali na zajištění střednědobého výhledu financování výzkumných infrastruktur a dalších průřezových prioritních výdajů na výzkum, vývoj a inovace.
  3. ČKR očekává další jednání o navýšení finanční alokace v rámci Národního plánu obnovy ČR s cílem posílit investice jak do oblasti vysokoškolského vzdělávání, tak do oblasti vědy, výzkumu a inovací.
  4. ČKR podporuje posílení mzdových prostředků pro všechny čtyři veřejné umělecké vysoké školy; navržené opatření považuje za přechodné a vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby nalezlo systémové řešení pro odstranění dlouhodobého podfinancování vysokých škol.
  5. ČKR zdůrazňuje zásadní význam vysokých škol pro úspěšné řešení globální změny klimatu a problematiky udržitelnosti; ČKR zřizuje pro tuto agendu pracovní skupinu.
  6. ČKR zdůrazňuje svoji ochotu dlouhodobě se podílet na podpoře Ukrajiny při obnově vysokých škol a posílení jejich role v dlouhodobém pozitivním rozvoji ukrajinské společnosti a hospodářství.
  7. V doplňujících volbách ČKR na uvolněné místo místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání na funkční období 15.12.2022 – 31.7.2023 byla zvolena rektorka Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

V Plzni dne 1. prosince 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info