Usnesení

167. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 7. října 2022 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 167. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR podporuje požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na výrazné navýšení výdajů pro oblast vysokých škol, vědy a výzkumu, bez něhož nebude možné zajistit odpovídající kvalitu terciárního vzdělávání a výzkumu v ČR.
  2. ČKR opakovaně upozorňuje na potřebu prorůstového rozpočtu vysokého školství s ohledem na očekávaný demografický vývoj a zachování rovných příležitostí k přístupu k vysokoškolskému vzdělávání.
  3. ČKR oceňuje rozhodnutí Vlády ČR zajistit nákup a zastropování cen energií, současně však vyjadřuje obavy, zda bez navyšování rozpočtu bude možné udržet kvalitu činností vysokých škol.
  4. ČKR upozorňuje na narůstající nepoměr ve financování regionálního a vysokého školství, jehož důsledkem je odchod zejména mladých akademiků z vysokých škol.
  5. ČKR oceňuje otevřený přístup MŠMT při vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách a k dalším legislativním normám.
  6. ČKR upozorňuje, že předložený návrh materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) „Národní plán obnovy – informace o rozšíření stávající finanční alokace pro Českou republiku“ nereflektuje potřeby vysokých škol a dostatečně nepodporuje dlouhodobé prorůstové investice v oblasti terciárního vzdělávání, vědy a inovací. ČKR vyzývá MŠMT k dalšímu jednání s MPO k tomuto materiálu s cílem navýšení prostředků do oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací.
  7. ČKR odsuzuje porušování práva na svobodu projevu a shromažďování v Íránu a vyjadřuje solidaritu s íránskými občany, obzvláště se studujícími a akademiky účastnícími se protestů proti policejní zvůli v této zemi.

V Praze dne 7. října 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info