Usnesení

149. zasedání Pléna České konference rektorů

Brno, 14. února 2019 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 149. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR schvaluje tyto své interní dokumenty: Zpráva o provedené revizi hospodaření ČKR za rok 2018, Výroční zpráva o činnosti ČKR za rok 2018, Rozpočet ČKR na rok 2019, Pravidla úhrady provozních nákladů ČKR na rok 2019.
  2. ČKR bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o plánovaném nárůstu rozpočtu vysokých škol pro rok 2020, upozorňuje na dlouhodobé podfinancování vysokých škol ČR a požaduje nárůst prostředků o 1,5 mld. Kč oproti roku 2019.
  3. ČKR vyjadřuje silné znepokojení nad činností Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu Vlády ČR v oblasti hodnocení výzkumných organizací. ČKR konstatuje zásadní nedostatky v komunikaci s vedením tohoto odboru.
  4. ČKR podporuje návrh na členství Prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D., v Radě Českého rozhlasu, který podaly Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Akademie múzických umění v Praze, Masarykova univerzita a Univerzita Karlova. Profesor Jirák má podporu ČKR jako politicky nezávislý kandidát s velkou odbornou erudicí.
  5. ČKR se připojuje k iniciativě Rakouské konference rektorů „Universities Vote for Europe".
  6. ČKR podporuje stanovisko a postup Univerzity Karlovy ve sporu s prezidentem ČR ve věci nejmenování profesorů. ČKR odmítá zasahování do autonomie vysokých škol a nerespektování zákonného postupu.

V Brně dne 14. února 2019

Za Českou konferenci rektorů

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
místopředseda pro oblast vzdělávání
zastupující předsedu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info