153. zasedání Pléna ČKR

Praha, Vysoká škola finanční a správní, a.s., 5.12.2019