152. zasedání Pléna ČKR

Praha, Policejní akademie České republiky v Praze, 3.-4.10.2019