Setkání zástupců ČKR se zástupci Bavorské konference rektorů

Řezno, 3.-4.6.2019