151. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR)

Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 6.6.2019