150. zasedání Pléna ČKR

Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 25.4.2019