149. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR)

Brno, Masarykova univerzita, 14.2.2019