157. zasedání Předsednictva ČKR

Brno, Masarykova univerzita, 14.2.2019