165. zasedání Předsednictva ČKR

Brno, Mendelova univerzita v Brně, 18.6.2020