154. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR)

Praha, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., 13.2.2020