Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR ve Křtinách péčí Mendelovy univerzity v Brně.

8. června 2023

Program:

  1. Informace předsedy a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. Diskuse k institucionální podpoře dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) pro veřejné vysoké školy formou příspěvku, nikoli formou dotace.
  3. Pracovní skupina ČKR pro udržitelnost – výstupy z dosavadních jednání.
  4. Pracovní skupina ČKR pro společenskou roli vysokých škol – výstupy z přípravných jednání.
  5. Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s vrchními řediteli sekcí MŠMT a s předsedou Rady vysokých škol k aktuální problematice vysokého školství ČR.
  6. Příprava na diskusi s vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR na téma podpory vysokých škol a výzkumných organizací v oblasti genderové rovnosti.
  7. Příprava na diskusi s generálním komisařem české účasti na EXPO 2025 k Světové výstavě EXPO 2025 v Japonsku a možnostem participace vysokých škol ČR.
  8. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info