Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy finanční a správní, a.s.

5. prosince 2019

Program:

  1. Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. 
  2. Příprava na diskusi s ředitelem Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. 
  3. Příprava na diskusi s předsedou Národní sportovní agentury.
  4. Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
  5. Vyjasnění stanoviska ke kontrole projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
  6. Různé.
  7. Společná fotografie obou Komor ČKR.