Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze.

2. června 2022

Program:

  1. Informace předsedy a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. Diskuse k aktuálním opatřením vysokých škol ČR na pomoc Ukrajině.
  3. Závěry ze zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol – úvod do diskuse k výhledům financování veřejných vysokých škol.
  4. Příprava na diskusi s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  5. Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s jeho náměstkyní a s ředitelkou Odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT.
  6. Příprava na diskusi s náměstkem ministra zahraničních věcí.
  7. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info