Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Univerzity Karlovy.

14. února 2024

Program:

  1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory A ČKR.
  2. Diskuse o náplni činnosti Pracovní skupiny ČKR pro třetí roli vysokých škol.
  3. Příprava na diskusi se zástupci Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra o bezpečnosti na vysokých školách ČR.
  4. Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s jeho spolupracovníky a s předsedou Rady vysokých škol o aktuální problematice vysokého školství ČR.
  5. Příprava na diskusi s ministryní pro vědu, výzkum a inovace a s jejími spolupracovníky o aktuální problematice oblasti vědy, výzkumu a inovací v ČR.
  6. Příprava na diskusi s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o věcném záměru zákona o zabezpečování kvality vysokoškolského vzdělávání.
  7. Příprava na diskusi s vrchní ředitelkou Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany o podpoře obranného a bezpečnostního výzkumu na vysokých školách ČR.
  8. Různé.
  9. Závěry.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info