Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Policejní akademie České republiky v Praze.

4. října 2019

Program:

  1. Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. 
  2. Příprava na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy o problémech vysokých škol ČR, zaměřenou na financování a operační programy. 
  3. Příprava na diskusi s místopředsedou Vlády ČR a ministrem průmyslu a obchodu o aplikovaném výzkumu na vysokých školách ČR. 
  4. Diskuse k obsahu pokračování tzv. Boloňského procesu.
  5. Otázka nominace nového zástupce ČKR a případných nových zástupců tří vysokých škol ČR (dosud zastoupeny UK, VŠB-TUO, MU) do České komise pro UNESCO na čtyřleté funkční období od 1.12.2019.
  6. Různé.
  7. Společná fotografie obou Komor ČKR.