Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.

6. prosince 2018
  • Program:
  1. Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. Příprava na diskusi s předsedkyní Grantové agentury ČR a s předsedou Technologické agentury ČR k problematice základního a aplikovaného výzkumu na vysokých školách ČR.
  3. Příprava na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy k aktuální problematice vysokého školství ČR.
  4. Příprava na diskusi k hodnocení výzkumných organizací.
  5. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info