Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR v Brně péčí Mendelovy univerzity v Brně.

18. června 2020

Program:

  1. Informace předsedy a místopředsedů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
  2. K hodnocení výzkumu na vysokých školách ČR podle Metodiky 2017+.
  3. Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
  4. Příprava na diskusi k činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství s jeho předsedou.
  5. Příprava na diskusi ke strategii Čínské lidové republiky ve vztahu k vysokým školám ČR.
  6. Různé.
  7. Společná fotografie obou Komor ČKR.