Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR ve Křtinách péčí Mendelovy univerzity v Brně.

8. června 2023

Program:

  1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Diskuse k průběhu a závěrům konference "25 let soukromého vysokého školství v České republice".
  3. Diskuse k volbám Předsednictva ČKR na funkční období 1.8.2023-31.7.2025.
  4. Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s vrchními řediteli sekcí MŠMT a s předsedou Rady vysokých škol k aktuální problematice vysokého školství ČR.
  5. Příprava na diskusi s vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR na téma podpory vysokých škol a výzkumných organizací v oblasti genderové rovnosti.
  6. Příprava na diskusi s generálním komisařem české účasti na EXPO 2025 k Světové výstavě EXPO 2025 v Japonsku a možnostem participace vysokých škol ČR.
  7. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info