Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

25. května 2021

Program:

  1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Příprava na 161. zasedání Pléna ČKR (Brno, 3.6.2021), zejména na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s jeho náměstky.
  3. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám.
  4. Diskuse k Volbám ČKR 2021.
  5. Žádosti o členství v ČKR.
  6. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info