Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Vysoké školy finanční a správní, a.s.

5. prosince 2019

Program:

  1. Informace předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Příprava na 153. zasedání Pléna ČKR (Praha, 5.12.2019).
  3. Různé.
  4. Společná fotografie obou Komor ČKR.