Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Unicorn Vysoké školy s.r.o., hybridní formou.

11. ledna 2022

Program:

  1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Jednání s vedením Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o různých formách výuky na soukromých vysokých školách.
  3. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám.
  4. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info