Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Policejní akademie České republiky v Praze.

4. října 2019

Program:

  1. Informace předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Informace o aktivitách Tematické pracovní skupiny Vzdělávání OP JAK.
  3. Příprava na 152. zasedání Pléna ČKR, zejména na diskusi s náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a na diskusi s místopředsedou Vlády ČR a ministrem průmyslu a obchodu.
  4. Diskuse k dalšímu postupu při prosazování změny Statutu ČKR (článek 7 - Předsednictvo).
  5. Různé.
  6. Společná fotografie obou Komor ČKR.