Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.

6. prosince 2018
  • Program:
  1. Informace předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Jednání s předsednictvem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  3. Příprava na 148. zasedání Pléna ČKR (Praha, 6.12.2018).
  4. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info