Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR v Brně péčí Mendelovy univerzity v Brně.

18. června 2020

Program:

  1. Informace předsedkyně Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.
  2. Příprava na 156. zasedání Pléna ČKR (Brno, 18.6.2020).
  3. Různé.
  4. Společná fotografie obou Komor ČKR.