Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 2. června 2020.

2. června 2020 PDF

Program:

  1. Akreditace studijních programů formou on-line výuky.
  2. Početnost skupin studentů a vysokoškolských pracovníků, kteří se mohou vyskytovat současně v jednom prostoru.
  3. Provoz ambasád ČR v zahraničí – informace místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti.
  4. Připomínky k novele zákona o podpoře výzkumu – informace místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností.
  5. Metodika hodnocení výzkumných organizací 2017+ (Metodika 2017+) – informace místopředsedy pro oblast tvůrčích činností.
  6. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
  7. Jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (VVVKMT PS PČR) o DPH.
  8. Připomínky k návrhu stanoviska ČKR k oddělování hospodářských činností (HČ) a nehospodářských činností (NHČ) – informace místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.
  9. Nový člen ČKR s účinností od 1. července 2020.
  10. Stanovení termínu příští videokonference Předsednictva ČKR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info