Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 12. května 2020.

12. května 2020 PDF

Program:

  1. Dopis několika členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) předsedovi RVVI a premiérovi ČR k hodnocení dle Metodiky 2017+ v modulech 3 až 5 – informace místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.
  2. Změna náplně schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR (VVVKMT) – informace místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.
  3. Problém úhrady nákladů spojených s návraty pracovníků vysokých škol ze zahraniční dovolené – informace místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.
  4. Studium zahraničních studentů a zahraničních uchazečů o studium na vysokých školách ČR – informace místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti.
  5. Dotazník MŠMT k hlavním aktivitám vysokých škol v době koronavirové krize.
  6. Stanovení termínu příští videokonference Předsednictva ČKR.