Videokonference Předsednictva ČKR. Praha, Pardubice, Brno, 5. května 2020.

5. května 2020 PDF

Program:

  1. Možnosti studia zahraničních studentů na vysokých školách ČR.
  2. Posunutí termínů harmonogramu kompletního hodnocení vysokých škol ČR dle Metodiky 2017+ – informace místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností.
  3. Účast zástupců ČKR na schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR (Praha, 13.5.2020) – informace místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.
  4. Stanovení termínu příští videokonference Předsednictva ČKR.