Iniciativa "Universities for Enlightenment" k volbám do Evropského parlamentu.

6. – 9. června 2024 PDF

Česká konference rektorů (ČKR) podporuje prohlášení iniciativy Konferencí rektorů 10 evropských zemí "Universities for Enlightenment" (U4E), do níž je ČKR zapojena, k volbám do Evropského parlamentu.

(Viz též https://u4e.info/vote-for-europe)

Evropské volby 6.-9. června 2024
Univerzity hlasují pro Evropu!

Co z členství v EU získáváme?

Studium napříč Evropskou unií
EU zaručuje svým občanům právo studovat v kterékoli zemi EU za stejných podmínek, které platí pro státní příslušníky daného členského státu. Akademická mobilita je doporučována a podporována prostřednictvím programu ERASMUS+.

Podporu společného výzkumu a posílení globální akademické spolupráce
EU usnadňuje mezinárodní spolupráci mezi evropskými výzkumníky a investuje do rozsáhlých rámcových programů pro výzkum a inovace. EU podporuje globální propojení svých univerzit a výzkumných institucí. Současně rozvíjí rámec, který zajišťuje bezpečnost výzkumu a chrání evropské zájmy v globálním kontextu.

Podporu výzkumu společensky relevantních témat
EU podporuje výzkum zaměřený na boj proti změně klimatu, který zahrnuje širokou škálu témat od nových technologií po problematiku sociální soudržnosti. To podporuje Zelenou dohodu pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout spravedlivého a inkluzivního přechodu ke klimaticky neutrální Evropě.

Umožnění digitální transformace
EU řeší digitální transformaci a pokrok umělé inteligence vlastním souborem předpisů. EU má strategii pro umělou inteligenci a v současné době vyvíjí etické pokyny a předpisy ke zmírnění rizik a financuje odpovídající výzkumné a vzdělávací programy.

Záruku akademické svobody
EU je zavázána k akademické svobodě. Akademická svoboda je neoddělitelně spjatá s demokracií, právním státem a lidskými právy. Tyto principy jsou zaručeny v Listině základních práv Evropské unie.

Co od EU očekáváme?

Postup správným směrem
EU musí zajistit, aby mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu zůstala zaručena a byla dále rozšiřována. Evropa musí zůstat atraktivní oblastí pro výzkum a inovace, která je otevřena mezinárodním studentům, výzkumníkům a vysokoškolským pedagogům za současného zabezpečení evropských standardů a hodnot.

Podporu výzkumné spolupráce napříč regiony
K dosažení synergických efektů musejí být investice do vysoce kvalitní vědy rozděleny napříč všemi regiony, včetně rozvoje odpovídající digitální infrastruktury.

Kontrolu kompatibility nové legislativy s univerzitami
EU by měla, se zapojením univerzit, provádět předběžné posouzení legislativy, která by mohla mít dopad na univerzity a jejich aktivity (např. v oblastech obchodu, migrace digitální transformace nebo právního státu), a zajistit, aby nová legislativa nebránila vzdělávání, výzkumu a inovacím.

Zajištění ambiciózního financování
Výzkumné programy EU musejí být ambiciózně financovány. Národní a evropské výdaje na výzkum by měly být koordinovány za účelem vytvoření přidané hodnoty.

Vyzýváme politické představitele kandidující ve volbách, aby zajistili, že evropské a národní politiky zaručí pevný závazek vůči Evropě založený na ochraně lidských práv a svobod.

Proto potřebujeme silný Evropský parlament. Dejte mu svůj hlas!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info