189. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.

1. listopadu 2023

Program:

  1. Informace předsedkyně ČKR a místopředsedů ČKR.
  2. Příprava 173. zasedání Pléna ČKR (Praha, 7.12.2023).
  3. Žádosti o členství v ČKR.
  4. Různé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info