176. zasedání Pléna ČKR v Brně péčí Univerzity obrany.

6. června 2024 PDF

Program:

 1. Zahájení 176. zasedání Pléna ČKR.
 2. Informace o Univerzitě obrany.
 3. Zprávy předsedkyně, místopředsedů a tajemnice ČKR, zprávy předsedkyň Komor ČKR, zprávy garantů pracovních skupin ČKR.
 4. Aktuální problematika oblasti vědy, výzkumu a inovací v ČR – diskuse s náměstky ministra pro vědu, výzkum a inovace.
 5. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s vrchními řediteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s předsedou Rady vysokých škol.
 6. Aktuální informace ke spolupráci vysokých škol ČR s vysokými školami Ukrajiny.
 7. Antivlivová problematika ve vztahu k vysokým školám ČR – diskuse s pracovnicí Odboru výzkumu a vývoje MŠMT.
 8. Informace o náplni činnosti nově ustavené Pracovní skupiny ČKR pro znaleckou činnost.
 9. Různé. Příprava Usnesení 176. zasedání Pléna ČKR.
 10. Usnesení 176. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 11. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info