175. zasedání Pléna ČKR ve Zlíně péčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

18. dubna 2024 PDF

Program:

 1. Zahájení 175. zasedání Pléna ČKR.
 2. Informace o Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
 3. Zprávy předsedkyně, místopředsedů a tajemnice ČKR, zprávy předsedkyň Komor ČKR, zprávy garantů pracovních skupin ČKR.
 4. Podrobná informace o aktivitách Pracovní skupiny ČKR pro třetí roli vysokých škol s následnou diskusí na téma „Co přinášejí vysoké školy ČR společnosti“ a jak to ze strany ČKR společnosti zpřístupnit.
 5. Aktuální problematika oblasti vědy, výzkumu a inovací v ČR – diskuse s náměstky ministryně pro vědu, výzkum a inovace.
 6. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s jeho spolupracovníky a s předsedou Rady vysokých škol.
 7. Problematika výkonu znalecké činnosti a možnosti spolupráce s vysokými školami ČR – diskuse s ministrem spravedlnosti, s předsedou Vrchního soudu v Praze, s předsedou senátu Nejvyššího soudu a s předsedkyní Krajského soudu v Českých Budějovicích.
 8. Informace vedoucí zastoupení Evropské investiční banky (EIB) v ČR o programu EIB ELENA, z něhož se budou částečně financovat investice projektů vysokých škol zaměřených na energetické úspory a obnovitelné zdroje.
 9. Účast vysokých škol na Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus.
 10. Různé. Příprava Usnesení 175. zasedání Pléna ČKR.
 11. Usnesení 175. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 12. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info