174. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR) v Praze péčí Unicorn Vysoké školy s.r.o.

15. února 2024 PDF

Program:

 1. Zahájení 174. zasedání Pléna ČKR.
 2. Informace o Unicorn Vysoké škole s.r.o.
 3. Zprávy předsedkyně, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedkyň Komor ČKR.
 4. Výroční zpráva ČKR 2023.
 5. Revize hospodaření ČKR 2023. Rozpočet ČKR 2024. Kalendář ČKR 2026.
 6. Představení aktivit Domu zahraniční spolupráce (DZS) včetně plánu na nový portál Studyin.cz ředitelem DZS a jeho spolupracovnicemi.
 7. Bezpečnost na vysokých školách ČR – diskuse se zástupci Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
 8. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s jeho spolupracovníky a s předsedou Rady vysokých škol.
 9. Aktuální problematika oblasti vědy, výzkumu a inovací v ČR – diskuse s ministryní pro vědu, výzkum a inovace a s jejími spolupracovníky.
 10. Věcný záměr zákona o zabezpečování kvality vysokoškolského vzdělávání – diskuse s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
 11. Podpora obranného a bezpečnostního výzkumu na vysokých školách ČR – diskuse s vrchní ředitelkou Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany.
 12. Různé. Příprava Usnesení 174. zasedání Pléna ČKR.
 13. Usnesení 174. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 14. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info