173. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí AMBIS vysoké školy, a.s.

7. prosince 2023 PDF

Program:

 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 173. zasedání Pléna ČKR.
 3. Informace o AMBIS vysoké škole, a.s.
 4. Zprávy předsedkyně, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedkyň Komor ČKR.
 5. Výzva k akademické a vědecké obci celého světa ze strany Akademie věd, Rady vysokých škol a Grantové agentury Izraele – diskuse s velvyslankyní Izraele v ČR.
 6. Individuální vzdělávací účty (Individual learning accounts) – diskuse s vrchní ředitelkou Sekce zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
 7. Představení Czexpats in Science s důrazem na spolupráci s vysokými školami ČR – diskuse s ředitelem Czexpats in Science.
 8. Výsledky projektů Eurostudent a Eurograduate a možnosti využití kapacit Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ) vysokými školami ČR – diskuse s ředitelem CSVŠ.
 9. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s ministryní pro vědu, výzkum a inovace, s jejich spolupracovníky a s předsedou Rady vysokých škol.
 10. Podpora zastoupení ČR v institucích EU – diskuse s náměstkem ministra zahraničních věcí.
 11. Činnost Českých center (ČC) se zaměřením na spolupráci při propagaci ČR v zahraničí a na očekávání a potřeby vysokých škol ČR – diskuse se zástupkyněmi ČC, Oddělení evropských projektů.
 12. Víza pro zahraniční studenty a úprava Režimu student – diskuse s ředitelkou Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.
 13. Diskuse s prezidentem ČR o vysokém školství ČR.
 14. Různé. Příprava Usnesení 173. zasedání Pléna ČKR.
 15. Usnesení 173. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 16. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info