171. zasedání Pléna ČKR ve Křtinách péčí Mendelovy univerzity v Brně.

8. června 2023 PDF

Program:

 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 171. zasedání Pléna ČKR.
 3. Vstupní informace Volební komise ČKR k volbám ČKR 2023.
 4. Informace o Mendelově univerzitě v Brně.
 5. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 6. Výsledky vyhodnocení návrhových listů a zahájení voleb ČKR 2023.
 7. Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
 8. Světová výstava EXPO 2025 v Japonsku a možnosti participace vysokých škol ČR – prezentace generálního komisaře české účasti na EXPO 2025.
 9. Podpora vysokých škol a výzkumných organizací v oblasti genderové rovnosti – diskuse s vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.
 10. Aktuální problematika vysokého školství ČR – diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s vrchními řediteli sekcí MŠMT a s předsedou Rady vysokých škol.
 11. Výsledek voleb ČKR 2023.
 12. Různé. Příprava Usnesení 171. zasedání Pléna ČKR.
 13. Usnesení 171. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
 14. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info