168. zasedání Pléna ČKR v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni.

1. prosince 2022 PDF

Program:

 1. Paralelní zasedání Komor ČKR.
 2. Zahájení 168. zasedání Pléna ČKR.
 3. Doplňující volby ČKR na jedno uvolněné místo místopředsedy ČKR pro funkční období 15.12.2022 až 31.7.2023 – instrukce k návrhové části.
 4. Hlasování o členství v ČKR nových žadatelů – vstupní informace.
 5. Informace o Západočeské univerzitě v Plzni.
 6. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR; zprávy předsedů Komor ČKR.
 7. Aktuální problematika vysokého školství Ukrajiny a možnosti spolupráce s ČKR – diskuse s ministrem školství a vědy Ukrajiny a s předsedou Ukrajinské konference rektorů, rektorem Kyjevské národní univerzity stavebnictví a architektury.
 8. Aktuální problematika vysokého školství ČR, zejména vědy, výzkumu a inovací – diskuse s ministryní pro vědu, výzkum a inovace, s náměstkyní ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum, a s předsedou Rady vysokých škol.
 9. Doplňující volby ČKR – představení navržených kandidátů na místopředsedu ČKR.
 10. Různé. Příprava Usnesení 168. zasedání Pléna ČKR.
 11. Usnesení 168. zasedání Pléna ČKR. Výsledek doplňujících voleb ČKR a výsledek hlasování o členství v ČKR nových žadatelů. Závěr.
 12. Tisková konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info